2014.11.20-4

“Үйлдвэрийн механик” бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийн багш, оюутнууд сургалтанд хамрагдлаа

Уул уурхайн салбар дахь нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд “Үйлдвэрийн механик” бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг хичээл зааж байгаа багш нарт хичээл заах гарын авлага, оюутнуудад суралцахуйн үйл ажиллагааны гарын авлага, хичээлийн иж бүрэн хөтөлбөрийг хүлээлгэн өгөх сургалтыг ПТК дээр хамтран зохион байгууллаа.

gsdfgsdfgsd

“Архи тамхи бидний сонголт биш”

Уул уурхайн жишиг сургууль Политехник коллежийн багш ажилтнууд, оюутнуудын дунд “Архи тамхи бидний сонголт биш” 1 сарын компанит ажил эхлүүллээ. Энэхүү компанит ажлын хүрээнд олон сонирхолтой арга хэмжээнүүд зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. Энэ ажилд Жайкагийн Сайн дурын ажилтан, ПТК-ийн хүүхэд залуучуудын хөтөлбөрийн ажилтан Микако, АНУ-ын Сайн дурын ажилтан, Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Жессика, ЭМГ-ын мэргэжилтэн Дашцэрэн нар хамтран ажиллаж байна.