СП-II МБСБ-ын Чанарын баталгаажилтын тогтолцоог бүрдүүлэх баримт бичиг боловсруулах түгээн дэлгэрүүлэх сургалт амжилттай явагдлаа

СП-II МБСБ-ын Чанарын баталгаажилтын тогтолцоог бүрдүүлэх баримт бичиг боловсруулах түгээн дэлгэрүүлэх сургалтад Говийн бүсийн 8 сургуулийн 40 удирдах ажилтан оролцлоо. Сургалт амжилттай зохион байгуулсан Ганбаатар захиралтай Налайх МСҮТ хамт олонд талархал дэвшүүлье.