Политехник коллежийн багш ажилчдын дэлгэрэнгүй судалгаа 2015

Политехник коллежийн багш ажилчдын дэлгэрэнгүй судалгаа 2015

Багш, ажилтан нарт олгосон тэтгэмж 2014 он

Багш, ажилтны нийгмийн хамгааллын баталгааг хангах, ая тухтай ажиллаж, амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх чиглэлээр олгосон тэтгэмж: Боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн боловсролын тухай хуулийн заалтаар хөдөө орон нутагт тасралтгүй ажиллах, тэтгэвэрт гарахад олгогддог тэтгэмж; Ар гэрийн гачигдал, хүндээр өвчилсөн, ээлжийн амралтаараа орон нутаг явж амарсан, шинээр хүүхэд төрүүлсэн үед олгогдох тэтгэмж; Шинээр гэр бүл болох, ажлаас […]

049

Төсвийн нэмэлт дансны мэдээлэл

ПТК-ийн багш, ажилчдын хурлаар 2014 онд улсын төсвөөс гадна төвлөрүүлсэн төсвийн нэмэлт дансны орлогын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөв. Зураг, файлыг хавсаргав.